Zarja: trailer

Zarja | Slovenia | 2021 | 11’      

Directors: Kajetana Bevc, Benjamin Friškovec     

Writer: Kajetana Bevc                   

Cast: Špela Setničar, Zvone Hribar            

Synopsis: ZARJA is based on the Slavic legend Veelas and Rusalke and their influence on the love story of the protagonists Zarja and Nikolaj. The film sheds light on the legends of Old Slovenes, turns the classic love plot upside down when the woman rescues her partner rather than the other way around, and asks what it would have been like if in the classic ballet Giselle her partner had waited for her? What is the fate of love between an immortal creature and a mortal man? In addition, it also deals with the dual nature of the protagonist and the fact that no person, deed nor myth is only good or only bad.   ZARJA temelji na slovanski legendi o vilah in rusalkah ter njihovem vplivu na ljubezensko zgodbo protagonistov Zarje in Nikolaja. Film osvetli legende starih slovencev, obrne klasičen ljubezenski zaplet na glavo saj v njem ženska reši svojega partnerja in ne obratno in se vpraša kako bi bilo če bi v klasičnem baletu Giselle njen partner počakal nanjo oziroma kakšna je usoda ljubezni med nesmrtnim bitjem in smrtnim človekom. Poleg tega pa se tudi ukvarja z dvojno naravo protagonistke in tem, da noben človek dejanje ali mit ni samo dober ali samo slab.